Våre historiske
omgivelser

Verket fra da til nå

Den danskfødte kjøpmannen Momme Peterson (1771–1835) etablerte sin virksomhet i Moss i 1801. I 1828 endret virksomheten navn til M. Peterson & Søn. Firmaet drev blant annet handel med tømmer, skipsbygging og skipsrederi. I 1875 overtok de området på Verket som siden 1704 hadde blitt benyttet av Moss Jernverk.

Höegh Eiendom kjøpte i 2006 Verket - eiendommen med evigvarende leiekontrakt til M. Peterson & Søn. 11. april 2012 slo fabrikken seg konkurs, og arbeidet med utvikling av området tok etterhvert til. I dag er eiendommen åpnet for publikum og er godt i gang med å skape en ny levende bydel som begeistrer.

01/03